Да спасиш богомолка

Ако имаше сертификати за спасяване на буби,сигурна съм,че вече щях да имам поне няколко такива закачени точно на стената пред мен.Но тъй като все още няма,ще се примиря с положението си и сама ще се провъзглася официално за "БубоСпасител;клас:Напреднал".
Ето че за последната нощ спасих три зелени буби,малка кафява пеперуда,една уплашена миризливка и един нещастен комар.Всички твари се бяха промъкнали през отворения прозорец,който самотно гледаше нощното небе без мрежа/комарник.Спасителната акция протече в рамките на 30 минути,а резултът-няколко щастливи свободни насекоми и три пропилени кутии за дискове,които бяха главното ми "оръжие" в операцията "Нахлупи и измъкни".Гибелта им дойде на сутринта,когато кучето ми безсмилостно ги сдъвка.

Но тази вечер за първи път спасих богомолка,която за по-накратко ще кръстим Боби.
Беше 12 часа,прохладна септемврийска нощ,когато чух странен шум от ъгъла на стаята.Бях твърдо убедена,че като се обърна ще видя срещу себе си голям зъл дух.Погледнах към стоящата там прахосмукачка и установих,че там има просто някаква буба,която незнайно как се е оплела в топката косми.
Приближих се,извадих го и с ужас установих,че под погледа ми лежеше голяма зелена богомолка,която ме гледаше с малките си черни очи.Не можех да я убия,нито да я оставя така.Тихо прекосих коридора и право към терасата,където я изхвърлих,заедно с всички боклуци от филтъра.
Надявах се да се отплете сама.Все пак беше богомолка.Не е като да спасиш муха,нито пеперуда.Та нали те изяждат мъжките си след сношение.
-Мечка страх,мен не страх.
Хванах две пръчки и започнах да дърпам топката към себе си.С едната ръка дърпах космите към себе си,а с другата придържах Боби да не вземе да ми се качи на пръстите.
Йеп,успях да махна голяма част от тях.Ала остана само дългото му краче-оплетено и безчувствено стърчащо нагоре.
-Бубо,нали няма да ме ухапеш?Не ми се умира от богомолческа смърт.
Престраших се и някак си успях да го освободя.
Прибрах се с чиста съвест-вече като спасител и на богомолки.
Всеки би направил същото,нали?